VZH

VZH= Verkeers Zekere hond

Het VZH is een officieel examen, waarbij een keurmeester wordt uitgenodigd. Tijdens deze training leert de hond zich op een juiste manier in het verkeer, in gezelschap, op het veld te gedragen.
Het examen bestaat uit twee gedeelten:

  • Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

  • Afdeling B: Het praktijkgedeelte op de openbare weg

Voor dit examen wordt slechts de kwalificatie geslaagd of afgewezen verstrekt, waarbij eventueel de in afdeling A behaalde
punten vermeld kunnen worden.
De kandidaat is geslaagd wanneer hij voor afdeling A 70% van de te verkrijgen 60 punten behaalt, en afdeling B, het praktische gedeelte, naar het oordeel van de keurmeester, als voldoende beoordeeld wordt.

Aan de geslaagde honden wordt een officieel diploma uitgereikt.
Voor het halen van dit examen is geen bepaalde termijn gesteld. De minimale leeftijd van de hond moet minimaal 15 maanden zijn.

Baco

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen
1. Volgen aan de lijn (snelle, langzame en gewone pas), volgen door een groep
2. Vrij volgen (snelle, langzame en gewone pas), volgen door een groep
3. Zit oefening

4. Afleggen met voorroepen
5. Afliggen met afleiding

Tornado vom Amtsbach -Bram-

Afdeling B: Het praktische gedeelte
De oefeningen moeten op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd worden.

De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd in punten. Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend. Er wordt gelet op:

1. Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer.
2. Gedrag in moeilijke situaties.
3 . Reacties op onaangename situaties.
4 . Reactie op andere honden.
5. Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond

 

halt houden in de groep