MAG TEST

KynEthos organiseert regelmatig een MAG test bij HV PIT. Wilt u uw hond hiervoor opgeven, of wilt u meer informatie over de MAG test, dan kunt u contact opnemen met Kynethos.

De MAG-test is een gedragstest waarmee je verschillende gedragsaspecten kunt onderzoeken. De test is geschikt voor alle rassen. Je hond moet minimaal 18 maanden oud zijn, om deel te mogen nemen aan de MAG-test. Hoe meer honden binnen een ras getest worden, hoe beter inzicht we krijgen in hoe het staat met het gedrag van een ras.

Bij sommige rassen, zoals de Hovawart en de Rottweiler, hebben de rasverenigingen al veel ervaring met gedragstesten. Zij testen de honden op hun vermogen om te werken, maar ook of ze geschikt zijn als familiehond. Zo doen de verenigingen niet alleen veel ervaring met gedragstesten op, maar verzamelen ze ook veel data.

De MAG-test is gevalideerd. Dit betekent dat honden die een bepaald resultaat halen bij de MAG-test met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zich op dezelfde manier zullen gedragen in een praktijksituatie. Bijt een hond tijdens de MAG-test, dan is de kans groot dat hij dat in een echte situatie ook doet. 93% Van de honden die niet bijten tijdens de MAG-test doet dat ook niet in het maatschappelijk verkeer.

Een protocol beschrijft de opstelling, de inhoud, de timing, de observatie en de interpretatie van de observaties. Daardoor kunnen we de test iedere keer op dezelfde manier afnemen. Twee speciaal daarvoor geschoolde gedragskeurmeesters nemen de test af. Ook is er een MAG-testleider aanwezig.

BRON: houden van houden

  • Op zaterdag 1 februari
  • 10:00 uur start
  • vanaf 09:30 aanwezig zijn en staat de koffie klaar.

Nieuwe gereserveerde data:
28 maart 2020
25 april 2020
23 mei 2020
27 juni 2020
8 augustus 2020

Wordt er weer een MAG test. Georganiseerd door KynEthos.

https://kynethos.nl/inschrijving-mag-test/